Belgische wijnbouw

wijn met identiteit

Belgische wijnbouw

10/12/14

 

De aandacht en het enthousiasme voor Belgische wijn is stijgende, dit is duidelijk. De productiekosten liggen nog aan de hoge kant omdat de omvang van de geteelde druiven niet toereikend is om deze kosten voldoende te drukken. Dit heeft tot gevolg dat Belgische wijnen vrij prijzig zijn, ondanks de schijnbaar groeiende kwaliteit. Op korte tijd echter worden tegenwoordig, met een groot enthousiasme, vele nieuwe wijngaarden aangeplant. Maar een nieuwe wijngaard produceert pas na een paar jaar druiven. Dit betekent dat op korte termijn de kosten, globaal gezien, in verhouding nog verder zullen stijgen. Eens er druiven kunnen geteeld worden zou de productiekost kunnen dalen behalve als de trend van de aanleg van veel nieuwe wijngaarden zich zodanig verder zet dat dit tij moeilijk kan gekeerd worden. Maar de kwaliteit zal het moeilijk hebben, omdat jonge wijnstokken nog geen kwaliteit kunnen leveren. Hybrides en interspecifieke rassen werden ontwikkeld om beter bestand te zijn tegen bezwarende klimaatomstandigheden en allerlei plantenziekten. Maar ze worden in het algemeen als dubieus ervaren op vlak van kwaliteit.

De Belgische wijnbouw zal de eerstvolgende jaren, en decennia, voorzichtig moeten zijn. Door het individualisme en een vergaloppering van het enthousiasme in de wijnbouw, zou de globale kwaliteit van Belgische wijn kunnen dalen. Om de productiekosten de komende jaren op te vangen bestaat de optie om, gelijk met de nieuwe wijngaarden, coöperaties op te starten . Het is pas op lange termijn dat met geduld, een volgehouden inspanning, en met gedeelde ervaring en kennis, de kwaliteit zal stijgen en de Belgische wijnprijzen de competitie met andere landen kunnen aangaan.